Spolupráce bezpečnostních složek nezastavila ani složitá situace na Ukrajině

Ve dnech 8. a 9. března 2023 se v prostorách Policie České republiky - Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci uskutečnilo zahraniční přijetí delegace z Ukrajiny (různé policejní a bezpečnostní instituce). Akademický pracovník Vysoké školy AMBIS, doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. (na snímku druhý zleva), při této příležitosti prezentoval aktuální priority, naformulované v rámci Europolu, a zmínil se rovněž o intenzivní spolupráci bezpečnostních složek České republiky s akademickou sférou.