Pan docent Plaček spoluorganizoval sympozium na téma transformace ekonomik pomocí udržitelných veřejných zakázek

Dne 22. března proběhlo online sympozium zaměřené na transformaci ekonomik pomocí udržitelných veřejných zakázek. Sympozium pořádali ve spolupráci s časopisem International Journal of Public Administration pan docent Michal Plaček (za AMBIS a FSV UK) a dr. Jordi Rossel, University of Barcelona. 

Sympozia se zúčastnili vědci z prestižních amerických, kanadských a evropských univerzit jako UC Berkeley, Simon Fraser University či University of Oslo. Mezi prezentujícími byl i prof. Michael Howlett, který podle žebříčků patří mezi top 20 nejvýznamnějších vědců v oboru veřejná politika na světě. Významná část sympozia se věnovala problému nákupu biopotravin ve veřejném sektoru.