Terénní cvičení studentů Ambis v Kolumbii

V rámci mezinárodní spolupráce Ambis a Univerzity UNIMINUTO z Bogoty se v první polovině září uskutečnila pracovní cesta spojená s terénním cvičením studentů oboru Management rozvoje měst a regionů do Kolumbie pod vedení dr. Michaela Pondělíčka a doc. Vladimíry Šilhánkové.

Cílem cesty studentů bylo nejen poznat tuto pro nás stále exotickou zemi, ale i zapojit se do mezinárodního výzkumu v oblasti turistického ruchu. Kolumbie je pro českého turistu dosud zemí poměrně neznámou, protože teprve před dvěma lety došlo ke zlepšení bezpečností situace, nastolení mírového procesu a víceméně ukončení činnosti levicové partizánské organizace FARC. Kolumbii se rovněž podařilo výrazně snížit činnost a dosah narkomafií. Turistický ruch je proto v této zemi víceméně na počátku a výzkum možností jeho rozvoje je aktuálním tématem.

Studenti během čtrnácti dní procestovali nejen Bogotu, ale i další turistické destinace v jejím okolí v rámci regionu Cundinamarca. Navštívili solnou katedrálu v Zipaquiře, Lagunu de Guatavita, místo, kde vznikla pověst o Eldorádu, Agropark Sabio Muris v Teně, ale i rekreační středisko v Girardotu a archeologicko-přírodní park Boquemonte. Cílem cesty bylo popsat stav navštívených turistických lokalit očima Evropana. Studenti se zaměřovali nejen na krásy zdejší přírody a pamětihodnosti, ale zejména na stav vybavení pro turisty od dostupnosti a propagace jednotlivých lokalit až po nabídku suvenýrů a stav zařízení pro turisty. Z každé navštívené destinace vznikla asociační analýza jejích kladů a záporů se souborem doporučení pro jejich další rozvoj. V rámci některých lokalit se studenti zaměřili i na zpracování mentálních map.

Druhým úkolem v rámci studijní cesty bylo sledování percepce bezpečnosti Kolumbie jako turistické destinace. Studenti přímo komunikovali s turisty a pomocí dotazníkového šetření zjišťovali, jak zahraniční turisté vnímají současnou bezpečností situaci v zemi. Sami studenti se pak dále zapojili do kvalitativního šetření percepce bezpečnosti. Výsledky tohoto výzkumu jsou určeny pro kolumbijské Ministerstvo obchodu, průmyslu a turistiky jako podklad jednak pro vlastní zlepšení situace, a dále pak jako podklad pro komunikační strategii pro překonání řady předsudků, které vůči Kolumbii existují. Pro ilustraci uvádíme jednu odpověď z dotazníku: Bezpečnostní situace je lepší, než jsem předpokládala. Čekala jsem větší nebezpečí na ulicích např. i střelbu, ale ve skutečnosti bylo všude klidno a množství vojáků a policistů, jejichž přítomnost mě uklidňovala.

Na závěr dodáme ještě jedno zjištění, které hovoří za vše: Určitě bych návštěvu Kolumbie doporučil, protože Kolumbie je úplně něco jiného než Evropa. Kolumbie nabízí cestovatelské zážitky, atmosféru, kterou u nás určitě nenajdete. Příroda, lidi, jídlo, atrakce, zážitky dobré, i ty špatné J Já bych určitě jel znova. Myslím si, že každý, kdo se sem vydá, bude mít stejný pocit.

Vladimíra Šilhánková
Prorektorka pro zahraniční vztahy