Výsledky soutěže o nejlepší závěrečnou práci 2021

Jako každý rok proběhla i letos Soutěž o nejlepší závěrečnou práci. Tento akademický rok byl opravdu výjimečný, protože počet přihlášených prací byl oproti jiným rokům více než trojnásobný. Dohromady se soutěže zúčastnilo 27 prací. Práce byly hodnoceny ve dvou základních kategoriích: bakalářské práce a diplomové práce. Dále se pak tyto práce hodnotily dle kateder.

V kategorii Bakalářské práce na Katedře bezpečnosti a práva zvítězila práce Bc. Jaroslava Stillera „Problematika bezdomovectví z pohledu strážníka Městské policie obvodního ředitelství Praha 8“ (vedoucí práce JUDr. Josef Hrudka, Ph.D.)

Vítěznou bakalářskou prací na Katedře ekonomie a managementu je „Zajištění zahraničních pohledávek a závazků proti kurzovému riziku ve společnosti Kovohutě Příbram nástupnická a.s.“ (autorem práce Bc. Petr Fröhlich, vedoucí práce Ing. David Mareš, Ph.D., MBA)

Diplomové práce byly zastoupeny pouze na Katedře ekonomie a managementu, kde první místo získal Ing. Bohumil Langhans s prací „Spotřební chování generace Y a Z na trhu služeb“ (vedoucí práce doc. Ing. Alžběta Kiraľová, Ph.D.)

Kompletní výsledky najdete ZDE.

Všem vítězům moc blahopřejeme a ostatním děkujeme za účast.