Výsledky soutěže o nejlepší závěrečnou práci 2022

I v tomto roce byla na AMBIS VŠ vyhlášena Soutěž o nejlepší závěrečnou práci. Máme velkou radost, že zájem o tuto soutěž neustále trvá a počty prací přihlášených do soutěže se nadále zvyšují. V letošním roce se hodnotilo dohromady 28 závěrečných prací.

Práce byly hodnoceny ve dvou základních kategoriích: bakalářské práce a diplomové práce. Dále se pak tyto práce hodnotily dle kateder.

V kategorii Bakalářské práce na Katedře ekonomie a managementu zvítězila práce Bc. Zdeňka Šavelky „Outsourcing ve veřejném sektoru – vendor lock-in v resortu Ministerstva obrany České republiky“ (vedoucí práce doc. Ing. Michal Plaček, Ph.D.).

Vítěznou bakalářskou prací na Katedře bezpečnosti a práva je „Bezpečnostní strategie a její realizace – systémové a manažerské aspekty“ (autorkou práce Bc. Klára Chaloupková, vedoucí práce doc. Ing. Hana Bartošová, CSc., dr.h.c.).

Vítěznou diplomovou prací na Katedře bezpečnosti a práva je práce Mgr. Veroniky Kučerové „Dotační systém prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky“ (vedoucí práce doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.) a na Katedře ekonomie a managementu zvítězila práce „Možnosti zvýšení produktivity a zefektivnění firemních procesů“ autora Ing. Martina Mareše (vedoucí práce PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D.).

Kompletní výsledky najdete ZDE.

Všem vítězům moc blahopřejeme a ostatním přihlášeným děkujeme za účast.