Workshop projektu CSR in Business Practice of the Visegrad Region

AMBIS vysoká škola, a.s. realizovala workshop v rámci projektu Corporate Social Responsibility in Business Practice of the Visegrad Region
(Visegrad Grand 22220149). 

Třídenní setkání členů projektového týmu ve složení AMBIS vysoká škola, a.s., Slovak University of Agriculture in Nitra and Poznan University of Life Sciences bylo zaměřeno na aktuální situaci v oblasti problematiky Corporate Social Responsibility in V4.

Poznatky zjištěné v rámci dotazníkového šetření mezi firmami v České republice, Slovensku a Polsku byly doplněny o nové poznatky z hostující přednášky k tématu CSR a etického přístupu v dalších zemích (Corvinus University of Budapest, Hungary) a situace v oblasti automotive (Škoda Auto College, Mladá Boleslav, Česká republika). Součástí projektu je rovněž výzkum zaměřený na společensky odpovědné aktivity firem v kontextu současné globální krize související s pandemií COVID-19, konfliktem na Ukrajině a energetickou krizí.

Výstupy z průzkumu budou zveřejněny v anonymizované podobě (bez názvu společnosti) ve formě agregovaných a průměrných údajů na internetových stránkách projektu a budou taktéž sdíleny s odpovědnými vnitrostátními orgány s návrhy a doporučeními pro podporu a rozvoj dané oblasti.

Dotazníkový výzkum je určen respondentům, kteří mají pracovní zkušenost v podniku, případně nějaký podnik sami vedou či vlastní. V případě, že se budete chtít výzkumu zúčastnit a podpořit výstupy projektu, vyplňte prosíme nejpozději do 30. 4. dotazník na odkazu ZDE.

Dopis respondentům