Brand management II

Předmět Brand management II navazuje na předmět Brand management v bakalářském stupni studia. Cílem předmětu je prohloubit znalosti a užívání praktických aspektů produktového marketingu, specifických rolí v produktové managementu - rolemi manažera produktu a brand manažera. Hlavním pilířem přednášené látky je marketingový plán, jeho použití v brand managementu a následná implementace do strategického řízení firmy. V průběhu studia budou vysvětleny hlavní koncepty brand managementu a přiblíženy procesní kroky řízení značky v podmínkách firem v sektoru služeb i výrobní sféře. Pozornost je soustředěna také na roli brand manažera vůči externím dodavatelům marketingových služeb. Proto je připomenuta práce s komunikačními nástroji v brand managementu a přiblíženy koncepce a význam briefu. Přednášená látka je doplněna dalšími aktuálními tématy jako např. category management, rozhodování o expanzi značky do zahraničí a práce se značkou na trhu práce.