Controlling

Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou controllingu jako součásti řízení podniku, jenž je zaměřena na sledování efektivního plnění plánů vlastníků a managementu a celkově na zpracování důležitých informací pro ekonomické řízení podniku s důrazem na snižování neshod v procesech. Předmět studenty seznámí s problematikou ekonomického řízení činností v podniku souvisejícího s dosahováním podnikatelských záměrů a s dílčími funkcemi, oblastmi a nástroji controllingu.

Hlavní témata

  1. Operativní controlling
  2. Strategický controlling
  3. Obchodní controlling
  4. Finanční controlling
  5. Personální controlling
  6. Controlling při řízení inovací a výzkum
  7. Výrobní controlling
  8. Odchylky a jejich řízení – krize podniku
  9. Řízení rizik