Název projektu: Diverzitní, flexibilní pracovní kultura a minimalizace rizik s tím spojených ve společnosti TRUMF International s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.01.02/00/22_012/0002789

Období realizace projektu: 1. října 2023 až 31. srpna 2025

Priorita OPZ+: 1 Budoucnost práce

Charakteristika projektu:

V rámci realizace projektu identifikovaného názvem a registračním číslem bude řešen rozvoj flexibilního pracovního prostředí v souladu se závěry analýzy a zpracované strategie implementace opatření, jež podpoří slaďování osobního a pracovního života zaměstnanců, zaměstnávání rodičů na MD/RD a praktické využívání nově zavaděných flexibilních forem práce.

Cíle projektu: Řešení rozvoje flexibilního pracovního prostředí v souladu se závěry analýzy a zpracované strategie implementace opatření, jež podpoří slaďování osobního a pracovního života zaměstnanců, zaměstnávání rodičů na MD/RD a praktické využívání nově zaváděných flexibilních forem práce.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.