Eduroam

AMBIS vysoká škola je připojena k eduroamu

Federace eduroam je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je tento projekt zastřešován sdružením CESNET. Naše škola se do projektu zapojila v roce 2024. Byl tak učiněn další krok ke zvýšení kvality zajištění studia a prestiže instituce.

Jeden účet. Kdekoliv.

Použití roamingu je jednoduché, řádně nastavené zařízení účastníka se připojuje automaticky, jakmile je síť eduroam k dispozici. Podobně jako funguje připojení k zahraničním sítím mobilních operátorů v rámci roamingu. Odtud také akronym: education roaming.

Služba je pro všechny účastníky zdarma.

Aktivace eduroam účtu

V eduroamu se používá uživatelské jméno ve tvaru učo@ambis.cz. Heslo pro eduroam slouží sekundární heslo ISu. Sekundární heslo si můžete po přihlášení do ISu nastavit/změnit. Zjistit již nastavené aktuální sekundární heslo.

Nastavení uživatelských zařízení pro připojení k eduroamu

Pro bezpečné připojení k eduroamu nestačí jen zadat jméno a heslo. Musíte si nastavit i kontrolu certifikátů, nejsnazší je to učinit pomocí eduroam CAT, viz dokumentace na eduroam.cz.

Pro ruční nastavení budete potřebovat následující informace:

  • název sítě (SSID): eduroam
  • protokol připojení: 802.1x
  • zabezpečení a šifrování: WPA2/AES
  • ověřování: PEAP
  • vnitřní autentizační protokol: MS-CHAPv2
  • jméno RADIUS serveru: radius.ambis.cz
  • certifikační autorita: LetsEncrypt
  • IP adresa je přidělována automaticky prostřednictvím protokolu DHCP

Pokryté prostory

eduroam je vysílán ve všech prostorách školy. 

Filtrování provozu

Provoz sítě je filtrován v souladu se zákony ČR.
Do provozu návštěvníků není nijak zasahováno s výjimkou filtrování odchozího SMTP provozu (TCP/25), pro odesílání pošty používejte služby SMTPS (TCP/465) anebo Submision (TCP/587).

Podpora

Uživatelé naší školy se mohou obracet na email eduroam@ambis.cz.
Návštěvníci s eduroam účtem by měli podporu hledat primárně ve své domovské instituce, tedy té, která jim poskytla účet.