Tourism for careers

Projekt Tourism 4 Careers (T4C) se zaměřuje na propagaci vzdělávacích a kariérních možností v sektoru služeb a pohostinství mezi studenty středních a vyšších odborných škol. V rámci tohoto projektu byly vytvořeny dva interaktivní a vzdělávací online soubory (e-learningové zdroje):

  1. Úvod do cestovního ruchu
  2. Kariérní možnosti v sektoru cestovního ruchu a pohostinství
 

Model těchto e-learningových zdrojů (http://tourisminsight.ie/) byl vytvořen Institutem of Technology Tralee ve spolupráci s partnery ze sektoru pohostinství v Irsku, např. Irish Hospitality Institute, Failtre Ireland, Irish Hotels Federation a další národní asociace a hotely. Materiály studentům poskytují obsáhlý přehled kariérních možností v sektoru cestovního ruchu. Studenti se v  materiálech dozví, jaký vlastě je život v sektoru cestovního ruchu a pohostinství, a získají dostatek informací k tomu, aby se mohli rozhodnout pro vhodnou profesi. Zaměřením pozornosti na vzdělávání a pomoc při výběru profese, se snižuje počet studentů, kteří se rozhodnout ukončit studium ještě před jeho úspěšným absolvováním.

 

Projekt Tourism 4 Careers  se vývojem, adaptací a propagací materiálů pro studenty v partnerských zemích projektu zaměřuje na:

  • zvýšení povědomí studentů o možných profesích v sektoru cestovního ruchu a pohostinství;
  • diskuzi o nedostatku zaměstnanců v těchto odvětvích;
  • poskytnutí přístupných vzdělávacích zdrojů učitelům a studentům ke zlepšení digitální gramotnosti.
 

Materiály budou dostupné v několika jazycích jako je angličtina, bulharština, litevština, slovinština, italština, turečtina, holandština, češtinu nevyjímaje.