Finanční projekt firmy

Cílem předmětu je získat praktickou zkušenost s přípravou finančního projektu firmy. Studenti jsou po absolvování předmětu vybaveni potřebnými znalostmi k sestavení kvalitního zakladatelského rozpočtu firmy. Seznámíme Vás s problematikou strategického finančního plánování zahrnujícího odhady výnosů a nákladů, příjmů a výdajů a se základy kapitálového rozpočetnictví, včetně volby struktury majetku a možných způsobů jeho financování.