Firemní vzdělávání

Předmětu studentům představí vývoj a současný stav firemního vzdělávání především v České republice, ale také ve vybraných zahraničních zemích. Dále se zaměří na dvě klíčová témata: tvorbu strategie firemního vzdělávání a její realizaci (vč. evaluace). Studenti se v průběhu dozví nejen to, jak vypadá strategický přístup k firemnímu vzdělávání, ale na modelových organizacích si v týmech konkrétně vyzkoušejí vytvořit jednotlivé součásti strategického řízení. Také se dovědí a prakticky vyzkoušejí a nacvičí principy projektování vzdělávacích akcí různých typů, vč. vyhodnocení jejich kvality a efektivity.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • aplikovat získané teoretické poznatky při strategickém plánování a řízení firemního vzdělávání,
 • vytvořit strategii a strategický rámec firemního vzdělávání, vč. souvislostí s dalšími personálními procesy,
 • vytvořit kompetenční model pro konkrétní pozici a organizaci,
 • vytvořit nástroj pro analýzu vzdělávacích potřeb, analýzu realizovat a aplikovat její výsledky,
 • naplánovat firemní vzdělávání pro konkrétní organizaci a pozice v ní,
 • připravit projekt konkrétní vzdělávací akce, vč. organizačních, ekonomických a dalších souvislostí,
 • vyhodnotit kvalitu a efektivitu vzdělávací akce.

Obsah předmětu:

 1. Východiska a principy firemního vzdělávání
 2. Firemní vzdělávání v České republice a zahraničí
 3. Systém, legislativa a financování firemního vzdělávání v České republice
 4. Klíčové role a odpovědnosti ve firemním vzdělávání, personální procesy ve firmě
 5. Strategie a strategický rámec firemního vzdělávání, firemní vzdělávání jako součást personálních procesů ve firmě
 6. Kompetence, kompetenční přístup k firemnímu vzdělávání a kompetenční modely
 7. Analýza a identifikace vzdělávacích potřeb
 8. Plánování firemního vzdělávání, jeho realizace a evaluace
 9. Projektování vzdělávacích akcí
 10. Organizace a ekonomika vzdělávacích akcí
 11. Kvalita a efektivita firemního vzdělávání
 12. Aktuální trendy ve firemním vzdělávání