Globální bezpečnostní hrozby

Zaměření předmětu

Studenti se v kurzu seznámí s portfoliem aktuálních hrozeb, které na globální hladině erodují mezinárodní bezpečnost a zprostředkovaně se dotýkají bezpečnostních zájmů států. Budou znát typy, charakteristiky a mechanismy globálních hrozeb, ale rovněž i porozumí přírodněsociálním, antroposociálním a intersociální procesům, v nichž tyto hrozby vznikají.

Hlavní témata - obsah předmětu

  1. Energeticko-surovinová bezpečnost
  2. Environmentální bezpečnost
  3. Populační a migrační problém
  4. Velmocenská politika
  5. Šíření zbraní hromadného ničení

  6. Kybernetická bezpečnost

  7. Hybridita konfliktů

  8. Problematika nefunkčních států

  9. Povstalectví a terorismus