Google Books

Google Books je vyhledávací služba, kterou poskytuje Google. Cílem je zpřístupnit naskenované (digitalizované) knihy knihoven.

Odkaz ZDE.