Interkulturní management

Cílem předmětu je seznámit studující s novým interkulturním prostředím, ovlivněným globalizací a s novými požadavky, které toto prostředí klade na rozvoj manažerských dovedností.

Výsledky učení:

 • aplikovat základní principy interkulturního managementu,
 • identifikovat a analyzovat hlavní aspekty interkulturního managementu,
 • vyhodnotit získané informace z pohledu kulturních specifik,
 • používat modely a koncepty k řešení interkulturních problémů.

Obsah předmětu:

 1. Globalizace a multikulturní společnost.
 2. Podnikání v globalizovaném a multikulturním světě.
 3. Vliv národních kultur a náboženství na management podniku.
 4. Komparace kultur.
 5. Kultura a komunikace.
 6. Etika a společenská odpovědnost.
 7. Práce manažera v nadnárodních firmách a řešení konfliktů.
 8. Multikulturní týmy.
 9. Vyjednávání napříč kulturami.
 10. Koučování zaměstnanců v multikulturním prostředí.
 11. Mezinárodní lidské zdroje.
 12. Vybraná přednáška manažera působícího v interkulturním prostředí.