Kybernetická kriminalita

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je, aby absolventi tohoto předmětu si osvojili a prohloubili znalosti o způsobech páchání kybernetických útoků, ke kterým v souvislosti s užíváním informačních a komunikačních technologií dochází. Předmět je zaměřen i na subsumpci jednání útočníka pod zákonné znaky skutkových podstat trestných činů či přestupků. Výuka předmětu je koncipována s akcentem na oblast bezpečnosti a zároveň umožní absolventovi přijmout adekvátní opatření v případě řešení kybernetického útoku v rámci organizace.

Hlavní témata - obsah předmětu

  1. Právní normy regulující kyberprostor
  2. Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu
  3. Kybernetické útoky: Ochrana autorských práv
  4. Kybernetické útoky: Malware, hacking, Phishing, Pharming
  5. ybernetické útoky: Ransomware, DoS, DDoS
  6. Kybernetické útoky: Ochrana a zneužívání dětí on-line
  7. Kybernetické útoky: šikana, kybergrooming, sexting, aj.

  8. Právní odpovědnost za jednotlivé útoky