Lidské zroje ve veřejné správě

Zaměření předmětu:

Předmět prohlubuje znalosti a dovednosti v oblasti řízení lidských zdrojů a umožňuje studentům získat přehled a vědomosti o významu, náplni a zajištění řízení lidských zdrojů ve specifických podmínkách veřejné správy.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni vysvětlit pojetí, systém a organizaci řízení lidských zdrojů ve veřejné správě; podobně jako rozdíly v pojetí řízení lidských zdrojů v podnikatelské a nepodnikatelské sféře.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Pojetí, systém a organizace řízení lidských zdrojů ve státní a veřejné správě
 2. Rozdíly v pojetí řízení lidských zdrojů v podnikatelské a nepodnikatelské sféře
 3. Organizační struktury ve státní a veřejné správě
 4. Právní úprava řízení lidských zdrojů a základních pracovněprávních vztahů
 5. Zákon o státní službě
 6. Východiska řízení lidských zdrojů ve státní a veřejné správě
 7. Vznik pracovního poměru úředníka
 8. Vzdělávání úředníků
 9. Odměňování zaměstnanců ve státní a veřejné správě
 10. Péče o zaměstnance ve státní a veřejné správě
 11. Etický kodex úředníků a zaměstnanců ve státní správě
 12. Specifika managementu ve státní a veřejné správě