Management cestovního ruchu

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se specifiky managementu cílového místa, poukázat na nevyhnutelnost spolupráce aktérů cestovního ruchu v cílovém místě, na význam turistických informačních kanceláří pro rozvoj cestovního ruchu v cílovém místě a detailněji charakterizovat vybrané manažerské funkce.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Studenty se seznámí se specifiky managementu cílového místa, pochopí nevyhnutelnost spolupráce aktérů cestovního ruchu v cílovém místě a význam turistických informačních kanceláří pro rozvoj cestovního ruchu v cílovém místě a detailněji poznají vybrané manažerské funkce v cestovním ruchu

Hlavní témata – obsah předmětu

  1. Podstata a specifika managementu cílového místa
  2. Manažerská organizace v cílovém místě
  3. Turistická informační kancelář
  4. Plánování cestovního ruchu v cílovém místě
  5. Financování cestovního ruchu v cílovém místě
  6. Životní cyklus cílového místa
  7. Konkurenceschopnost cílového místa
  8. Organizované události v cílovém místě