Management kulturních organizací

Zaměření předmětu:

Zprostředkovat posluchači ucelený soubor znalostí a praktických dovedností v oblasti managementu, správy a ekonomiky hmotných i nehmotných kulturních statků. Důraz je kladen na využití teoretických základů ekonomiky kultury a na hlavní otázky managementu se zaměřením na kulturní organizace. Je akcentován též praktický management projektů umělecké sféry

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • aplikovat vybrané teoretické poznatky a přehled o hlavních proudech kulturního managementu do praxe organizace;
 • podílet se na praktickém řízení památkových objektů, muzeí a galerií;
 • uplatnit se v organizacích a orgánech v kompetenci místní a regionální správy či správy církevních statků;
 • vytvářet projekty socioekonomického využití kulturních památek;
 • řídit pracovní týmy při prezentaci kulturního dědictví a to i mezioborové

Hlavní témata:

 1. Organizace, instituce, aktéři a management kultury. Využití internetu.
 2. Specifika managementu archivů a knihoven. Management v oblasti galerií a muzeí umění.
 3. Ekonomická kritéria provozu, údržby a managementu památkových objektů.
 4. Dědictví církevní kultury a specifika jeho managementu.
 5. Specifika managementu a ekonomiky provozu divadla, koncertních pódií, výroby a distribuce filmu
 6. Tvorba a provoz televize a rozhlasu, uplatnění prvku výkonného umění v jejich činnosti, specifika managementu a ekonomiky
 7. Tradiční lidová kultura a její management