Management stravovacích a ubytovacích zařízení, cestovních kanceláří a cestovních agentur

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je získat teoretické i praktické znalosti a dovednosti pro řízení stravovacích a ubytovacích zařízení a z oblasti organizace a řízení cestovních kanceláří a cestovních agentur.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni charakterizovat činnost stravovacích a ubytovacích zařízení a vysvětlit postavení a úlohu cestovních kanceláří a cestovních agentur na trhu cestovního ruchu, porozumět finančnímu řízení podniku cestovního ruchu, charakterizovat produkt cestovních kanceláří a cestovních agentur, využít teoretické znalostí při tvorbě různých typů zájezdů, stanovit cenovou politiku a zpracovávat cenové kalkulace různých typů zájezdů, charakterizovat různé distribuční cesty při realizaci produktu cestovních kanceláří a cestovních agentur, vysvětlit postavení a úlohu průvodce na trhu cestovního ruchu a pracovat jako průvodci cestovního ruchu na základě využití teoretických znalostí a praktických dovedností tj. připravit si trasu, itinerář a výklad dle zadání. Sále budou schopni charakterizovat kritéria managementu kvality a kontroly i ve vztahu k ochraně spotřebitele, uplatnit zásady personálního řízení a podnikové kultury, naučí se sestavovat obchodní program pro různé segmenty hostů a stanovovat vhodný systém stimulace pracovníků. Zvláštní pozornost je věnována metodice průvodcovské činnosti.

Obsah předmětu:

1. Podstata, význam a základní funkce společného stravování, účelové formy společného stravování.
2. Finanční řízení stravovacích a ubytovacích zařízení. Specifika cenové tvorby.
3. Tvorba obchodního programu, ve stravovacích a ubytovacích provozech. Způsoby odbytu produktů, propagace, podpora prodeje.
4. Kvalita ve stravovacích a ubytovacích zařízeních, možnosti jejího hodnocení. Řízení kvality. Nové trendy ve stravovacích a ubytovacích zařízeních. Společenské gastronomické akce.
5. Organizace ubytovacích zařízení - malé a velké podniky, výpočetní technika a její vliv na organizaci a řízení ubytovacích a stravovacích zařízení.
6. Postavení cestovních kanceláří a cestovních agentur na trhu cestovního ruchu, vývoj.
7. Předmět činnosti cestovní kanceláře a cestovní agentury.
8. Charakteristika produktu cestovní kanceláře a cestovní agentury, specifika.
9. Struktura produktu cestovní agentury a jeho zajištění. Tvorba zájezdů jako hlavní součást produktu cestovní kanceláře.
10. Cenová politika - tvorba cen cestovní kanceláře a cestovní agentury.
11. Distribuce produktu cestovní kanceláře a cestovní agentury, ochrana spotřebitele.
12. Právní úprava průvodcovské činnosti v České republice a v EU. Osobnost průvodce - požadavky na znalosti a dovednosti, charakterové vlastnosti.
13. Základy metodiky průvodcovské činnosti. Příprava průvodce na zájezd. Pracovní agenda průvodce. Spolupráce průvodce s cestovní kanceláří. Mluvené slovo a praktická cvičení. Typy přípravy průvodce na akci.