Manažerské dovednosti

Cílem předmětu je osvojení si znalostí a dovedností, které jsou předpokladem efektivního vedení lidí. Studenti si ujasní klíčové role manažera, osvojí si principy, techniky a metody vedení lidí. Poznají sami sebe, naučí se stanovovat cíle, přesvědčivě komunikovat, motivovat tým i jednotlivce, poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu, řídit výkonnost týmu, plánovat svůj čas s ohledem na priority, delegovat úkoly a řešit obtížné situace z manažerské praxe.

Hlavní témata:

 1. Úvod do managementu. Trendy ve vedení lidí. Od řízení k leadershipu. Klíčové kompetence manažera-leadera.
 2. Trojrole vedoucího zaměstnance. Osobnost manažera a sebereflexe. Význam EQ. Pět kroků k leadershipu.
 3. Myšlení orientované na cíl. Vize a poslání. Stanovení efektivních cílů
 4. Motivace pracovníků a motivační nástroje manažera.
 5. Efektivní manažerská komunikace. Komunikační cyklus. Vedení hovoru efektivními otázkami. Přesvědčivá prezentace a zvládání námitek. Poskytování a přijímání zpětné vazby. Umění dialogu.
 6. Konflikt v týmu. Komunikace s různými typy lidí.
 7. Techniky vedení lidí. Situační leadership. Řízení výkonnosti jednotlivců a týmu. Koučink jako nástroj rozvoje zaměstnanců.
 8. Klíčové manažerské rozhovory: přijímací, motivační, hodnotící, disciplinární.
 9. Týmová spolupráce a práce s týmovou dynamikou.
 10. Time management v manažerské praxi. Koncept řízení času. Efektivní plánování. Rozhodování a určování priorit. Zlaté pravidlo delegování. Účinný boj s prokrastinací.
 11. Stress management. Work-life-balance v praxi.
 12. Rekapitulace klíčových bodů.