Marketing

Zaměření předmětu:

Seznámit studenty se základy marketingu, hlavními metodami a pracovními postupy uplatňovanými v marketingové praxi firem. Vysvětlit strategickou důležitost marketingového řízení v organizaci a specifika marketingu služeb.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

  • Plánovat a koordinovat marketingové aktivity v rámci podniku;
  • Využívat marketingové metody a pracovní postupy v podnikové praxi;
  • Řídit marketingová oddělení firem.

Hlavní témata:

  1. Vývoj marketingových koncepcí a marketingového řízení.
  2. Analýzy chování zákazníků.
  3. Marketingový výzkum.
  4. Marketingové řízení a plánování.
  5. Marketingový mix.
  6. Marketingová komunikace.