Marketing cestovního ruchu

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy marketingu uplatňovanými v teorii a praxi cestovního ruchu. Předmět vysvětluje podstatu marketingu, systém marketingu, filosofii, cíle, plánování a organizaci, techniky a metody výzkumu trhu a aplikuje jednotlivé marketingové nástroje v prostředí cestovního ruchu.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Studenti se seznámi se základními principy marketingu uplatňovanými v teorii a praxi cestovního ruchu. Poznají podstatu marketingu, systém marketingu, filosofii, cíle, plánování a organizaci, techniky a metody výzkumu trhu a naučí se aplikovat jednotlivé marketingové nástroje v prostředí cestovního ruchu.

Hlavní témata – obsah předmětu

  1. Specifika marketingu cestovného ruchu
  2. Marketingové plánování
  3. Nákupní chování zákazníka v cestovním ruchu
  4. Marketingový informační systém cestovního ruchu
  5. Segmentace trhu cestovního ruchu
  6. Produkt cestovního ruchu
  7. Cena a cenová politika
  8. Distribuce produktu cestovního ruchu
  9. Marketingová komunikace v cestovním ruchu