Marketing prodeje

Cílem předmětu je seznámit studenty s jedním z řady nových směrů v marketingu 21. století, který představuje marketing prodeje a jeho uplatňování. Studenti pochopí podstatu POP komunikace a seznámí se s hlavními přednostmi tohoto konceptu, ale i s dalšími směry a technologiemi moderního prodeje a odlišnostmi oproti tradičním prodejním formám. Naučí se hlavní techniky a technologie aktivního prodeje jako je Visual merchandising a pochopí jeho souvislost s psychologií prodeje a využíváním marketingových dovedností.

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

  • pochopit souvislost mezi marketingem a marketingovým řízením firmy a marketingem prodeje a vliv psychologie na proces kupního chování a rozhodování zákazníka
  • orientovat se v hlavních prodejních konceptech v jejich historickém kontextu a seznámit se s novými směry a technologiemi zaváděnými v 21. století Visual merchandisig, využívání In Store design, POP a POS prostředků, QR kódů, dotykových technologiií apod.
  • seznámit se s procesem shopper marketingu a hlavními technikami aktivního prodeje jako je porozumět problematice řízení prodeje a využívání systémů řízení vztahů se zákazníky

Hlavní témata:

  1. Podstava marketingu prodeje (shopper marketing) a související disciplíny
  2. Instinkty, postoje a emoce a jejich vliv na kupní rozhodování zákazníků a metody stimulace impulzivního nakupování
  3. Formy prodejních konceptů
  4. Optimalizace marketingu v místě prodeje
  5. In Store design, POP a POS prostředky a nové technologie
  6. Řízení a plánování prodeje
  7. Prodejna 21.století