Marketing prodeje

Zaměření předmětu:

seznámit studenty s problematikou marketingu prodeje zaměřeného na pochopení a aktivní vyvolání potřeb zákazníků a přání realizovat nákup nabízených výrobků nebo služeb.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

  • Porozumět prodeji jako procesu transformace potenciálních zákazníků v zákazníky, kteří se vracejí.
  • Formulovat a implementovat marketingový plán na bázi marketingového mixu pro správné zacílení prodeje.
  • Orientovat se v různých typech prodejních kanálů a metodách prodeje.

Hlavní témata:

  1. Proces prodeje a nákupní chování.
  2. Hlavní typy prodejních kanálů.
  3. Metody a techniky prodeje.
  4. Řízení značky a corporate identity.
  5. Vybrané marketingové nástroje.