Marketingová komunikace

Cílem předmětu je seznámit studenty se vším podstatným k praktickému využití reklamy, direct marketingu, podpory prodeje, PR, event marketingu a sponzoringu, osobního prodeje a online komunikace. V centru pozornosti výkladu je takové pojetí marketingové komunikace, které vychází z marketingového plánu firmy. Předmět umožní studentům získat teoretické a praktické znalosti a zároveň pochopit širší souvislosti marketingové komunikace v současném socioekonomickém prostoru.

Hlavní témata

 1. Marketingový komunikační mix. Definování klíčových pojmů marketingové komunikace. Komunikační proces.
 2. Integrovaná marketingová komunikace jako součást řízení. Interní marketing.
 3. Nákupní chování. Klasické a neoklasické modely komunikace.
 4. Osobní prodej v kontextu komunikačního mixu. Veletrhy a výstavy. Event marketing.
 5. Reklama a plánování médií.
 6. Sponzoring. Public relations. Komunikace politiky sociální odpovědnosti firmy.
 7. Podpora prodeje. Komunikace v místě prodeje.
 8. Direct marketing. Nástroje přímého marketingu. Význam databází v přímém marketingu.
 9. Firemní webové prezentace a produktové webové stránky.
 10. Trendy v marketingové komunikaci: mobilní marketing, virální a infiltrační marketing na sociálních sítích
 11. Plánování a realizace integrované komunikační kampaně.
 12. Měření účinků marketingové komunikace.