Studentská rada - medailonky vítězů 2023

1. Vladimír Lekner

1) Jaká témata nebo podněty byste chtěl/a na Studentské radě řešit nebo navrhovat?
Chtěl bych navrhnout větší využívání interaktivních osnov vyučujícími – kde by student našel přehled témat, studijní materiály, důležité informace, odkazy, cvičné testy na jednom místě. Otevřít diskusi o přístupu školy k nahrávkám přednášek, ať už ze strany školy nebo studentů. A také podat návrh na vypracování metodiky vyřizování stížností školou a její veřejnou publikaci.

2) Jaké vidíte výhody pro ostatní spolužáky, že zrovna Vy můžete být součástí Studentské rady VŠ Ambis?
Například v rámci pražské skupiny oboru Bezpečnostního managementu v kombinované formě se snažím, aby kolegové věděli, že ke mně mohou mít důvěru, předávat jim důležité informace a pomoci jim s problémy, se kterými se na mě obracejí. Chtěl bych využít těchto zkušeností a být společně s ostatními členy správným hlasem všech studentů ve Studentské radě.

3) Představte se krátce svým spolužákům.
Jmenuji se Vladimír Lekner, je mi 24 let, jsem studentem 4. semestru kombinované formy Bezpečnostního managementu v Praze se zaměřením na kybernetickou bezpečnost. IT a technika je zároveň mým hobby i prací. Ve volném čase jinak rád navštěvuji kino, trávím čas s přáteli či si rád zajdu do dobré kavárny.


2. Jolana Řípová

1) Jaká témata nebo podněty byste chtěl/a na Studentské radě řešit nebo navrhovat?
a) Možnost komplet online zkoušek, speciálně pro členy IZS a AČR,
b) Zrcadlení i pro studující v Brně,
c) Termíny zkoušek min. 4 týdny před termínem

2) Jaké vidíte výhody pro ostatní spolužáky, že zrovna Vy můžete být součástí Studentské rady VŠ Ambis?
Největší výhoda pro ně bude, že jim budu moci předávat přesné informace přímo ze zdroje než z IS, jak tomu bylo doposud.

3) Představte se krátce svým spolužákům.
Pocházím z Mladé Boleslavi a momentálně studuji kombinovaně první ročník Bezpečnostního managementu.


3. Zdeněk Vocásek

1) Jaká témata nebo podněty byste chtěl/a na Studentské radě řešit nebo navrhovat?
Témata, kterými bych se chtěl v rámci Studentské rady zabývat, jsou zaměřena především na samotné studenty, jejich studium a studentský život. Mým cílem je pracovat na zjednodušení studia, navrhovat a realizovat konkrétní opatření, která pomůžou studentům rychle vyřešit jejich potíže a překážky během studia. Podporovat studenty a dostatečně s nimi komunikovat při řešení podnětů a hájení jejich zájmů. Dále zlepšovat školní prostředí a pomáhat s fungováním Ambisu tak, aby se zlepšovalo jméno školy, zvyšovala se spokojenost na straně studentů, ale i ostatních pracovníků školy. K dalším mým důležitým cílům patří i pestrost studentského života vás studujících kolegů, kde se budu snažit navrhovat a realizovat různé společenské akce, které zpříjemní studentům náladu a zajistí odpočinek od studijních povinností.

2) Jaké vidíte výhody pro ostatní spolužáky, že zrovna Vy můžete být součástí Studentské rady VŠ Ambis?
Mezi výhody, které nabízím studentům, patří jistě několikaletá zkušenost s "ambisáckou" Studentskou radou. V souvislosti s členstvím v radě se nám podařilo, ve spolupráci s ostatními členy a pracovníky školy, vyřešit opravdu velké množství podnětů a problémů, které provázely studenty během jejich studia a které pomohly zlepšit Ambis. Pokud i nyní budu součástí nové Studentské rady, budu v tomto duchu jistě pokračovat i nadále.

3) Představte se krátce svým spolužákům.
Jsem aktivním studentem Ambisu od roku 2018, kde jsem úspěšně absolvoval Bc. kombi studium v oboru MRMR a nyní pokračuji dál prvním ročníkem, navazujícím kombi studiem v oboru MHVS. Během Bc. studia jsem byl členem první Studentské rady VŠ Ambis. Pracuji v soukromém sektoru na vedoucí pozici a náročnost studia mi zpestřují mé tři děti (2, 6 a 14 let). Velmi rád pomáhám studentům a nováčkům v případě potíží a nebojím se řešit jakékoliv téma. Co se týče mých vlastností, jsem společenský a přátelský typ, který jednoznačně stojí za Vámi.


4. Kryštof Kepr

1) Jaká témata nebo podněty byste chtěl/a na Studentské radě řešit nebo navrhovat?
Chci se zasadit o zlepšení prostředí a pověsti školy.

2) Jaké vidíte výhody pro ostatní spolužáky, že zrovna Vy můžete být součástí Studentské rady VŠ Ambis?
Jsem komunikativní, společenský, baví mě pomáhat ostatním a jsem schopný stát si za svým názorem. Navíc, mám zkušenosti z předchozích škol.

3) Představte se krátce svým spolužákům.
Ahoj, jmenuji se Kryštof Kepr, je mi skoro 25 a jsem ve druhém ročníku na Ambisu. Hlavní důvod, proč studuji, je, že mě to baví. Mojí zálibou je natáčení a videoprodukce, a často s přáteli vyrážíme do lesů na vandry a tůry.


5. Vojtěch Šubrt

1) Jaká témata nebo podněty byste chtěl/a na Studentské radě řešit nebo navrhovat?
Jsem toho názoru, že Vysoká škola Ambis má veliký potenciál, který by byla škoda nevyužít. Například dohodnutí možnosti obědů pro studenty se školkou (něco typu Menzy). Rozšířit spektrum států, kam lze v rámci Erasmu vycestovat. A další nápady bych navrhl na prvním setkání rady.

2) Jaké vidíte výhody pro ostatní spolužáky, že zrovna Vy můžete být součástí Studentské rady VŠ Ambis?
V první řadě mám již zkušenosti ze schůzek Studentské rady ze střední školy. Baví mě pracovat v týmu, naslouchat názorům ostatních členů a pečlivě zvážit všechny plusy a minusy případných řešení.

3) Představte se krátce svým spolužákům.
Je mi 22 let, myslím si o sobě, že jsem pracovitý a upřímný i v nepříjemných situacích. Rád sportuji, především se skupinou přátel. Považuji se za kreativního člověka s osobitým smyslem pro humor.


6. Lukáš Janás

1) Jaká témata nebo podněty byste chtěl/a na Studentské radě řešit nebo navrhovat?
Budu prosazovat zájmy studentů, kteří se nemusí bát se na mě obrátit s jakýmkoliv problémem, který budeme společně aktivně řešit. Rád bych se mimo akademickou půdu věnoval i volnočasovým aktivitám studentů a stmelování kolektivu (např. účast na sportovních aktivitách, závodech a seznamovací víkendové pobyty).

2) Jaké vidíte výhody pro ostatní spolužáky, že zrovna Vy můžete být součástí Studentské rady VŠ Ambis?
Nečiní mi problémy vyjít s kýmkoliv, jsem bezkonfliktní a komunikativní.

3) Představte se krátce svým spolužákům.
Zdravím své spolužáky "spolubojovníky". :-) Jmenuji se Lukáš, studuji dálkově druhý ročník a profesně jsem "ajťák". Ve volném čase si rád zapinkám při squashi, začal jsem se věnovat běhu a v nedávné době jsem objevil kouzlo surfingu na vlnách oceánu. Rád zkouším a objevuji nové, pro mě nepoznané věci. Má kandidatura do Studentské rady je pro mě novou výzvou a určitě i zkušeností.


7. Matteo Tia

1) Jaká témata nebo podněty byste chtěl/a na Studentské radě řešit nebo navrhovat?
Seznamovák a aktivnější zapojení do studentských akcí

2) Jaké vidíte výhody pro ostatní spolužáky, že zrovna Vy můžete být součástí Studentské rady VŠ Ambis?
Rozšíření povědomosti o seznamováku a ambis akcí zapojení školy do více projektů

3) Představte se krátce svým spolužákům.
Akční, průbojný, ambiciózní


Více informací o fungování Studentské rady najdete v novém opatření prorektorky pro studium.