Metody personální práce

Zaměření předmětu:

Obsahem předmětu je objasnit a na konkrétních příkladech si osvojit moderní metody personalistiky jako integrální součásti zaměstnanecké politiky a kultury moderní firmy.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • Orientace v personálních procesech a strategiích.
 • Schopnost vytvářet a zpracovávat formuláře týkajících se hlavních personálních činností.
 • Orientovat v problematice personálního controlingu, marketingu, kolektivního vyjednávání a společenské odpovědnosti firem.

Hlavní témata:

 1. Personální procesy, personální strategie a jejich význam v řízení firmy.
 2. Firemní kultura a její dopad na výkonnost firmy.
 3. Analýza pracovních míst ve firmě, princip tvorby popisů pracovních míst.
 4. Personální plánování a jeho metody.
 5. Výběrové řízení z pohledu personalisty.
 6. Tvorba a návrhy systému odměňování.
 7. Péče o zaměstnance, systém benefitů.
 8. Personální controling, data a jejich interpretace v řízení lidských zdrojů.
 9. Personální marketing. Interní komunikace a její nástroje.
 10. Odbory a kolektivní vyjednávání.
 11. Společenská odpovědnost firmy a její provázanost na řízení lidských zdrojů.