Mezinárodní obchod a marketing

Předmět navazuje na předměty Podniková ekonomika, Marketing, Světová ekonomika a politika. Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled o fungování mezinárodního obchodu, mezinárodního marketingu, a vysvětlení souvislostí a vazeb mezi jednotlivými činiteli mezinárodního obchodu a marketingu. Získané znalosti studenti využijí ve své manažerské a podnikatelské praxi.

Obsah předmětu:

 1. Mezinárodní obchod.
 2. Mezinárodní obchodní politika.
 3. Mezinárodní marketing.
 4. Marketing a kulturní odlišnosti.
 5. Trhy Evropské unie.
 6. Spotřebitelé v EU.
 7. Podnikání na zahraničních trzích.
 8. Marketingové informace o zahraničním trhu.
 9. Segmentace trhu.
 10. Marketingový mix pro země EU.
 11. Mezinárodní organizace.
 12. Vnější ekonomické vztahy České republiky.