Mezinárodní právo a diplomacie

Zaměření předmětu

Účelem kurzu je seznámit studenty se základy mezinárodního práva, diplomatického protokolu a mezinárodní diplomatické a konzulární praxe. Dozvědí se, kdo a co jsou subjekty mezinárodního práva, jaké jsou jeho prameny a zásady, jaká je historie a vývoj diplomatických styků a co a jaké jsou státní orgány pro mezinárodní styky. Studenti také získají znalosti z oblasti společenského styku a etikety a budou tak připravení na prestižní a korektní vystupování v rámci různých tuzemských i mezinárodních společenských událostí.

Hlavní témata - obsah předmětu

 1. Mezinárodně-právní vymezení území státu
 2. Mezinárodně-právní vymezení vzdušného prostoru
 3. Mezinárodně-právní vymezení prostoru moří a oceánů
 4. Mezinárodně-právní vymezení teritorií Antarktidy a Arktidy
 5. Mezinárodně-právní vymezení kosmického prostoru

 6. Zločiny proti míru, válečné zločiny

 7. Zločiny proti lidskosti a genocida

 8. Možnosti a způsoby stíhání a trestání těchto zločinů mezinárodními trestními institucemi

 9. Diplomacie a společenská etiketa

 10. Seznámení s hodnostmi a funkcemi užívaných v rámci diplomatických a konzulárních sborů

 11. Seznámení s diplomatickými výsadami a imunitami

 12. Pravidla pro představování, seznamování, oslovování a titulování v diplomatických i obchodních kruzích

 13. Zvyklosti při stolování a oblékání