Modernizace studijního prostředí vysoké školy AMBIS se zaměřením na studenty v Praze

V červnu roku 2018 zahájila Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s. realizaci projektu Modernizace studijního prostředí vysoké školy AMBIS se zaměřením na studenty v Praze, registrační číslo CZ.02.2.67/0.0/17_044/008570. 

Projekt je realizován díky ESF operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání MŠMT a klade si za cíl modernizovat studijní prostředí na obou pražských pobočkách vysoké školy AMBIS a zvýšit tak kvalitu vzdělávání a komfort pro studenty.

Jedná se zejména o modernizaci knihovny včetně přístupu k databázím, digitalizaci povinné literatury a přednášek, výměnu nevyhovujícího HW za nový, nákup výukových pomůcek a SW zaměřených na praxi a renovaci a posléze dovybavení společenských prostor a tříd moderním novým nábytkem, vše s přímým dopadem na studenty.