NECSTouR

NECSTouR je hlasem evropských regionů, které se zavázaly k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu - ekonomické, sociální a environmentální - jako klíčové hnací síly konkurenceschopnosti destinace. Od roku 2007 poskytuje integrovaný přístup k řízení cestovního ruchu a funguje jako důležité spojení mezi regionálními a širšími úrovněmi správy na evropské úrovni a rozvíjí meziregionální spolupráci prostřednictvím evropských projektů. Jelikož se jedná o síť 34 evropských regionálních orgánů cestovního ruchu a 30 přidružených členů (univerzity, výzkumné ústavy, zástupci podniků cestovního ruchu a sdružení udržitelného cestovního ruchu), NECSTouR proaktivně spolupracuje na řešení výzev tím, že identifikuje, zachycuje a sdílí řešení osvědčených postupů se svými členy, klíčovými partnery a aliancemi po celé Evropě. Tímto způsobem pomáhá destinacím dosáhnout chytřejšího a udržitelnějšího přístupu k rozvoji cestovního ruchu.

Prorektorka pro mezinárodní vztahy, doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D., je členkou Academic Boardu.