NISPAcee

AMBIS vysoká škola je institucionálním členem Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe neboli NISPAcee.

NISPACee je nezávislá, nezisková, nevládní mezinárodní organizace, jejímž úkolem je prostřednictvím různých aktivit usnadňovat spolupráci mezi institucemi veřejné správy ve střední a východní Evropě.

Hlavními funkcemi a cíli NISPAcee jsou usnadnění odborné přípravy a vzdělávání, podpora výzkumu a podpora rozvoje oborů a politik veřejné správy.

Více informací naleznete na https://www.nispa.org/