OECD

Elektronická knihovna Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD. Obsahuje e-knihy, zprávy a statistiky evropského hospodářství.