Organizace a úloha nadnárodních společností

V rámci předmětu bude pozornost věnována zejména organizacím, které svou činností ovlivňují světový obchod a mezinárodní finanční vztahy. Jde především o Všeobecnou dohodu o clech a obchodu (GATT), Světovou obchodní organizaci (WTO) a další. Dále bude předmět zaměřen na mezinárodní finanční instituce - Mezinárodní měnový fond (MMF), Banku pro obnovu a rozvoj (IBRD), Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA), Mezinárodní finanční korporace (IFC), Agentura pro mnohostranné investiční garance (MIGA) a ICSID, které se věnují problematice investic. V předmětu bude vyložena úloha nestátních aktérů v mezinárodním ekonomickém právu, konkrétně při řešení sporů v rámci Světové obchodní organizace a arbitrážních sporů v oblasti investic, vysvětleny budou i otázky rozdílu mezi mezistátním řešením sporů ve WTO a diagonální investiční arbitráží.