Osobní finance

Student bude po absolvování předmětu vybaven znalostmi a kompetencemi pro řízení osobních financí. Východiskem předmětu je objasnění vlivu preferencí, fází životního cyklu a rizik při tvorbě osobního finančního plánu. Absolvent předmětu bude vybaven znalostmi, na jejichž základě je schopen řešit modifikované varianty finančního plánu a jeho krizové řízení. Získané kompetence v rámci studia předmětu jsou využitelné pro osobní rozvoj a na pozicích pracovníků finančních institucí v oblasti poradenství pro retailovou klientelu.

Obsah předmětu:

 1. Podstata původu bohatství, tvorba majetku, vazby na osobní a rodinné finance.
 2. Vliv preferencí, životního cyklu na osobní finance, vliv inflace a obrana proti ní.
 3. Podstata finančního plánování a jeho role v řízení osobních a rodinných financí.
 4. Principy a faktory tvorby osobních finančních plánů, právní aspekty.
 5. Proces tvorby osobního finančního plánu, proces tvorby majetkové bilance, identifikace rizik v bilanci.
 6. Řízení investic v rámci osobního finančního plánování, zajištění rizik.
 7. Strategie tvorby osobních finančních rezerv.
 8. Vliv zdanění a příjmů z veřejných zdrojů na finanční plán.
 9. Krizové řízení osobních financí.
 10. Problém insolvence, právní aspekty insolvence.
 11. Formy řešení insolvence a jejich dopady do osobního finančního plánu.
 12. Zadluženost domácností, mikroekonomické a makroekonomické aspekty.