Personální marketing

Cílem předmětu je seznámit studenty s disciplínou vycházející z marketingu a personalistiky uplatňované moderně řízenými globálními firmami.

Výsledky učení:

  • Porozumět teorii a praxi externího a interního personálnímu marketingu.
  • Pochopit souvislost personálního marketingu a metod personálního řízení.
  • Osvojit si problematiku personálního plánování a personálního marketingového mixu.

Hlavní témata:

  1. Teorie a praxe personálního marketingu.
  2. Marketingové řízení a personální marketingový mix.
  3. Firemní kultura a etika a jejich vliv na personální marketing.
  4. Vybrané metody personálního řízení a moderní personální marketing.
  5. Měření v personálním marketingu a příklady „nejlepší praxe“.