Personální marketing

Cílem předmětu je seznámit studenty s disciplínou vycházející z marketingu a personalistiky uplatňované moderně řízenými globálními firmami. Po absolvování předmětu studenti budou umět porozumět teorii a praxi externího a interního personálnímu marketingu, pochopit souvislost personálního marketingu a metod personálního řízení a osvojí si problematiku personálního plánování a personálního marketingového mixu.

Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Teorie a praxe personálního marketingu.
  2. Marketingové řízení a personální marketingový mix.
  3. Firemní kultura a etika a jejich vliv na personální marketing.
  4. Vybrané metody personálního řízení a moderní personální marketing.
  5. Měření v personálním marketingu a příklady „nejlepší praxe“