Platební styk

Cílem předmětu je vybavit studenta znalostmi v oblasti platebního styku, jeho forem a nástrojů. Student se bude orientovat v oblastech právní úpravy jednotlivých nástrojů platebního styku a v ochraně spotřebitele při platebních službách. Získá kompetence v jednotlivých nástrojích platebního styku, praktické poznatky k jejich využití jak pro osobní tak pro firemní praxi.Obsah předmětu:

 1. Podstata platebního styku, jeho historické aspekty.
 2. Právní rámec platebního styku v ČR, vazby na evropskou právní úpravu.
 3. Základní formy platebního styku, pravidla a požadavky v jejich užití.
 4. Zúčtování v platebním styku, platební systémy.
 5. Základní nástroje platebního styku – běžný, účet, příkaz k úhradě, příkaz k inkasu, právní úprava, typologie a procesní aspekty jejich použití.
 6. Šeky a směnky, náležitosti, typologie, jejich použití jako platebního a zajišťovacího instrumentu.
 7. Platební karty, charakteristika, právní úprava, druhy platebních karet, jejich využití a rizika.
 8. Dokumentární inkaso jako platební a zajišťovací instrument, typy inkas, účastníci a proces dokumentárního inkasa, výhody a rizika zneužití.
 9. Dokumentární akreditiv jako platební a zajišťovací instrument, typy akreditivů, účastníci a proces dokumentárního akreditivu, výhody a rizika zneužití akreditivů.
 10. Elektronický platební styk, produkty elektronického bankovnictví, jejich právní aspekty, rizika a ochrana elektronického platebního styku.
 11. Bankovní záruky jako nástroj zajištění bankovních obchodů, typologie záruk, jejich využití, přednosti a rizika.
 12. Ochrana spotřebitele v oblasti platebního styku.