Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

Zaměření předmětu:

Předmět nabízí studentům možnost obeznámit se s oblastí pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, a to s cílem prohloubit obecné vědomosti o soukromém právu a rozšířit horizont znalostí pracovně-právní a sociálně-právní problematiky.

Výsledky studia:

 • Osvojení příslušné právní terminologie
 • Znalost systému základních právních vztahů pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
 • Orientace v kazuistice pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
 • Schopnost nastínění základního řešení právních situací

Hlavní témata:

 1. Pracovněprávní vztahy, pracovní poměr, další formy zaměstnávání
 2. Pracovní doba, dovolená, odměňování práce, náhrada mzdy
 3. Překážky v práci
 4. Pracovněprávní odpovědnost a náhrada škody
 5. Pracovní podmínky a péče o zaměstnance
 6. Kolektivní pracovní právo
 7. Politika zaměstnanosti
 8. Volný pohyb zaměstnanců v EU a zaměstnávání cizinců
 9. Pojem, předmět, prameny práva sociálního zabezpečení
 10. Veřejné zdravotní pojištění
 11. Nemocenské pojištění a úrazové pojištění
 12. Důchodkové pojištění a doplňkové důchodkové systémy
 13. Státní sociální podpora a pomoc v hmotné nouzi
 14. Sociální služby
 15. Sociální ochrana v nezaměstnanosti