Právo sociálního zabezpečení

Cíl předmětu:

Poskytnout podrobné informace o systému sociálního zabezpečení v České republice a v Evropské unii, jakož i mezinárodních aspektech sociálního zabezpečení. Při výuce je položen důraz na právní vztahy v jednotlivých subsystémech sociálního zabezpečení, jakož i řízení ve věcech sociálního zabezpečení

Obsah předmětu:

 1. Rozbor právní úpravy sociálního zabezpečení, základní zásady, vývoj a jeho systém.
 2. Právní skutečnosti a druhy právních vztahů v sociálním zabezpečení.
 3. Organizace a financování systému sociálního zabezpečení.
 4. Mezinárodní aspekty práva sociálního zabezpečení a činnost mezinárodních organizací.
 5. Sociální zabezpečení v Evropské unii, ochrana sociálních práv v právu Evropské unie.
 6. Zdravotní pojištění, charakteristika a právní úprava veřejného zdravotního pojištění, práva pacientů a zdravotní služby.
 7. Nemocenské pojištění, charakteristika a právní úprava, dávky nemocenského pojištění.
 8. Důchodové pojištění, charakteristika a právní úprava, dávky důchodového pojištění, důchodové systémy a důchodová reforma.
 9. Pojistné na sociální zabezpečení, charakteristika a právní úprava, poplatníci pojistného, povinnosti plátců pojistného.
 10. Státní sociální podpora, charakteristika a právní úprava, oprávněné osoby, dávky státní sociální podpory.
 11. Sociální pomoc, pomoc v hmotné nouzi, charakteristika a právní úprava, dávky v hmotné nouzi.
 12. Správa a řízení v nemocenském pojištění, správa a řízení v důchodovém pojištění, správa a řízení v oblasti státní sociální podpory