Afrika v kontextu globální bezpečnosti

Tento předmět je zaměřen na bezpečnostní problémy a hrozby spjaté s africkým kontinentem a jejich vliv na globální bezpečnost. Studenti se po jeho absolvování budou schopni orientovat ve spleti bezpečnostních hrozeb a rizik, které svírají nejchudší světový kontinent, a jejichž následky a konsekvence díky geografické blízkosti prakticky vždy dopadnou především, a hlavně prvně, na Evropu.

 1. Úvod do mezinárodně-bezpečnostní problematiky afrického kontinentu – klíčové problémy – selhávání státu, vnitrostátní ozbrojené konflikty, nestátní ozbrojení aktéři, environmentální deprivace, potravinová krize aj.
 2. Geopolitické determinanty Afriky
 3. Africký roh a environmentální katastrofy – sucho, desertifikace, potravinová nedostatečnost a hladomory jako push faktory masové migrace z regionu
 4. Spory a konflikty o vodní zdroje řeky Nil – Egypt, Súdán, Etiopie a další aktéři povodí Nilu
 5. Velká africká válka a problematika nerostných surovin – Demokratická republiky Kongo a sousední země jako aktéři vleklé války a příklad kriminalizace ozbrojeného konfliktu
 6. Džihádismus v Severní a Západní Africe – AQIM, Boko Haram a IS
 7. Námořní pirátství a africké pobřeží – Somálsko a Adenský záliv, Guinejský záliv a Zlaté pobřeží
 8. Kritické případy selhání státu a komplex příčin – případové studie Somálsko, Demokratické republika Kongo, Súdán a Libye
 9. Čínský velmocenský nástup a role Afriky – těžba nerostných a energetických surovin a specifická forma čínského neokolonialismu
 10. Ruské velmocenské pronikání do Afriky – návrat k sovětské praxi či kvalitativně zcela nový jev?
 11. Proliferace lehkých palných zbraní jako akcelerátor ozbrojených konfliktů napříč Afrikou
 12. Pokus a prognózu vývoje africké bezpečnostní mapy