Aktuální otázky Evropské unie

Cíle předmětu:

Kurz s názvem „Aktuální otázky EU“ si klade za cíl poskytnout komplexní vhled do nejaktuálnějších diskusí o současných výzvách a budoucnosti Evropské unie. V kurzu budou rozebírány debaty o institucionální reformě EU z posledních několika let, priority současné Evropské komise; objasněny budou také pojmy jako "strategická autonomie", "kondicionalita", "zpráva o stavu Unie", "špičkový kandidát" či "gender mainstreaming". Zvláštní důraz bude kladen na problematiku právního státu a ochrany demokracie. Úvahy budou směřovat také k víceletému finančnímu rámci, ke koncepci Zelené dohody pro Evropu a tzv. Stálé strukturované spolupráci.

Osnova:

 1.  Ideové základy EU (Smlouva o fungování EU, Bratislavské prohlášení 2016, Římská deklarace 2017)
 2.  Strategická autonomie a strategický kompas
 3.  Nová strategická agenda Evropské rady 2019
 4.  Právní stát a demokracie v EU a jejich ochrana (pojem "kondicionalita")
 5.  Současná Evropská komise a její hlavní politické priority
 6.  Konference o budoucnosti Evropy a právo legislativního podnětu
 7.  Víceletý finanční rámec a Zelená dohoda pro Evropu
 8.  České předsednictví Radě EU
 9.  Institucionální reforma EU
 10.  Evropská obranná spolupráce (Stálá strukturovaná spolupráce; PESCO)
 11.  Scénáře vývoje EU do r. 2025
 12. Evropské politické společenství a Konvent o budoucnosti Evropy