Aktuální otázky Evropské unie

Cíl předmětu:

Evropská unie je životním prostorem pro ČR. V současnosti má smysl docílit, aby byla v úspěšné Evropě pozice ČR silnější. Politici, kteří toho dosáhnout neumí, volají po vystupování z EU. Ale v takovém případě je jedinou alternativou pro ČR bližší spolupráce se zeměmi mimo liberálně-demokratického prostoru. Kurz má za cíl poskytnout vhled do nejaktuálnějších diskusí o budoucnosti prostoru Unie. Protože vstoupit do těchto diskusí a pokusit se je ovlivňovat znamená mít vliv na další podobu Unie. A také na místo ČR v ní. V kurzu se zamýšlíme nad tím, jestli bude mít EU někdy společnou armádu, nebo co je to „jádro“ Unie. Podíváme se také na to, zda bude opravdu tímto jádrem společenství států platících měnou euro. Budeme spolu hledat optimální model institucionální reformy, resp. struktury Unie. A přemýšlet, proč si někteří politici osvojili strategii „evropeizovat“ vlastní domácí selhání a nacionalizovat úspěchy, které dosahuje Unie jako celek vzájemně spolupracujících států.

Výstupy učení:

Po absolvování kurzu student rozumí hlavním tématům diskuse o reformě institucionální struktury EU. Dokáže se zorientovat ve struktuře strategických dokumentů, které o této reformě pojednávají. Je schopen identifikovat klíčové aktéry debaty o této reformě a formulovat argument pro i proti některým konkrétním nejnovějším reformním návrhům. Umí popsat politické kontexty pozice středoevropských zemí v EU a vztahy s hlavními zahraničními partnery EU.

Hlavní témata – hlavní problémové okruhy:

 1. Krize: řecká (dluhová) krize, ukrajinská krize, brexitová krize, uprchlická krize, koronavirová krize
 2. Demokratický deficit a zapojování občanů
 3. Vize budoucnosti Unie ve strategických dokumentech I
 4. Vize budoucnosti Unie ve strategických dokumentech II
 5. Návrhy institucionální reformy I
 6. Návrhy institucionální reformy II
 7. Návrhy institucionální reformy III
 8. Tzv. „jádro“ Unie
 9. Aktuální politické klima euroatlantického prostoru
 10. V4 a středoevropská spolupráce v kontextu EU
 11. Hlavní zahraniční partneři & konkurenti EU
 12. Výzvy budoucnosti: federalizace Unie, společná armáda, hlubší integrace