Americká zahraniční politika a mezinárodní bezpečnost

Cílem předmětu je představit studentům základní východiska, principy a mechanismy fungování americké zahraniční a bezpečnostní politiky. V rámci historického exkurzu budou seznámeni s hlavními milníky utváření zahraniční a bezpečnostní politiky Spojených států. Dále budou představeny základní principy bezpečnostní politiky USA ve vztahu ke klíčovým regionům a k hlavním globálním aktérům. V neposlední řadě budou rozebrány česko-americké vztahy a jejich aktuální vývoj.

 1. Základní východiska zahraniční a bezpečnostní politiky USA
 2. Americká zahraniční a bezpečnostní politika v 1. polovině 20. století
 3. Americká zahraniční a bezpečnostní politika v období studené války
 4. Americká zahraniční a bezpečnostní politika po skončení studené války
 5. Role USA v rámci NATO
 6. Vztahy USA a EU v oblasti bezpečnostní politiky
 7. Zahraniční a bezpečnostní politika USA ve vztahu k Číně
 8. Zahraniční a bezpečnostní politika USA ve vztahu k Rusku
 9. Zahraniční a bezpečnostní politika USA na Blízkém a Středním východě
 10. Perspektivy vývoje americké zahraniční a bezpečnostní politiky v 21. století
 11. Vývoj česko-amerických vztahů v oblasti bezpečností politiky po konci studené války
 12. Současný vývoj v oblasti bezpečnostní politiky mezi ČR a USA