Aplikovaná kybernetická bezpečnost

Cíle předmětu:

Cílem předmětu je propojit a dále rozvinout u studentů znalosti získané z jednotlivých předmětů zaměřených na problematiku kybernetické bezpečnosti. Výuka je zaměřena na praktickou aplikaci jednotlivých bezpečnostních pravidel a doporučení v praxi.

Témata:

 1. Úvod do předmětu
 2. Kybernetická bezpečnost a právní normy
 3. Zákon o kybernetické bezpečnosti (ZoKB)
 4. Subjekty dle ZoKB a jejich povinnosti
 5. Bezpečnostní týmy (CSIRT, CERT aj.)
 6. Vyhlášky ZoKB – práva a povinnosti jednotlivých subjektů
 7. Ochrana osobních údajů a kybernetická bezpečnost
 8. Public Private Partnership
 9. Analýza a aplikování kybernetické bezpečnosti v mikrosítích
 10. Analýza a aplikování kybernetické bezpečnosti v organizaci
 11. Možnosti předávání informací o kybernetických útocích a incidentech
 12. Případové studie