Aplikovaný marketingový management

Cíle předmětu:

Předmět spojuje matérii marketingu a managementu do komplexních struktur aplikovaného marketingového řízení podniku v kontextu sektorových specifik národního hospodářství. Cílem předmětu je, aby studenti nabyli soubor vědomostí a znalostí o základních principech marketingového managementu v celé jeho šíři v oblasti trhu služeb, zdravotnictví, školství, síťových odvětví, realit, finančních institucí, dopravy i malých a středních podniků, veřejné správy, mezinárodního marketingu a v neposlední řadě i e-marketingu. Studenti současně v procesu vzdělávání nabudou v rámci tohoto předmětu i základní dovednosti při realizování aplikované marketingové analytiky, jakož i při tvorbě aplikovaného marketingového mixu.

Osnova:

 1. Marketingový management
 2. Marketing služeb
 3. Marketing ve zdravotnictví
 4. Marketing v školství
 5. Marketing síťových odvětví
 6. Marketing na realitním trhu
 7. Marketing finančních institucí
 8. Marketing v dopravě
 9. Marketing malých a středních podniků
 10. Marketing ve veřejné správě
 11. Mezinárodní marketing
 12. E-marketing