Azylová a migrační politika

Cíle předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou azylové a migrační politiky České republiky s dominantním zaměřením na proces integrace migrantů a válečných uprchlíků. Studenti budou vědět, že Ministerstvo vnitra ČR je gestorem za problematiku mezinárodní migrace a mezinárodní ochrany v České republice, a to jak na úrovni legislativně - koncepční, analytické, tak i realizační; že za tuto oblast zodpovídá odbor azylové a migrační politiky (OAMP). Prokázat, že v ČR se od roku 2022 investuje materálně i personálně do budování a výstavby Pracovišť MV azylové a migrační politiky na úrovni krajů, že tato síť je budována sofistikovaně ve všech krajích České republiky. Metodologie se zaměřuje na identifikaci strategie a hlavních zásad migrační politiky České republiky; identifikaci a kvantifikaci rizika nelegální migrace; pravděpodobnost změn přístupových migračních tras a otevírání tras nových. Absolventi předmětu s využitím odborné literatury, stávající legislativy a praktických historických událostí budou umět posoudit současný stav oblasti migrační a azylové politiky České republiky a států Evropské unie. Současně budou znát i problémy, které jsou s realizací azylové a migrační politiky spojeny. Studenti dokáží analyzovat současný stav nelegální migrace a predikovat její předpokládaný vývoj.

Osnova:

 1. Teoretická východiska zkoumání migrace
 2. Základní terminologie a dělení migrace a migrantů
 3. Migrační politika
 4. Formování migrační politiky Evropské unie
 5. Schengenský prostor. Žádoucí a nežádoucí imigrace.
 6. Obecně o migrační a azylové politice České republiky
 7. Strategie migrační politiky České republiky
 8. Zásady migrační strategie
 9. Audit národní bezpečnosti - Bezpečnostní aspekty migrace
 10. Ústřední orgány státní správy
 11. Meziresortní orgány
 12. O situaci v oblasti migrace a integrace cizinců v ČR 2015-2022