Bannerové kampaně a kampaně ve vyhledávání

Cílem předmětu je seznámit studenty s bannerovými kampaněmi jakožto účinným nástrojem pro velké firmy. Kurz se zaměřuje na kampaně ve vyhledávání, od určení cílové skupiny, přes media plán po stanovení kvalitativních a kvantitativních cílů kampaně. Naučíte se nejen budovat brand, ale také uvést nabízený produkt do prodeje skrze bannerové reklamy.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu získáte přehled o možnostech bannerové reklamy a reklamy ve vyhledávání, která strategicky vychází z momentálního uživatelského chování na internetu. Budete se orientovat v pokročilých nastaveních reklamních systémů a vyhodnocovat situace, ve kterých je reklama užitečná. Jste schopni vytvořit bannerovou PPC reklamu a vyhodnotit aktuální vývoj online marketingu spojený s plánováním bannerové reklamy. Umíte vyhodnotit efektivitu kampaně, kterou se tak zvyšuje povědomí o značce a prodeji konkrétního produktu.

Hlavní témata:

 1. Kampaně ve vyhledávání
  i. Jak fungují a kdy je použít
  ii. Struktura účtu a nastavení
  iii. Klíčová slova
  iv. Tvorba reklam
  v. Optimalizace
 2. Bannerová reklama
  i. Jak funguje a kdy ji použít
  ii. Možnosti cílení
  iii. Reklamní formáty
  iv. Optimalizace