Behaviorální ekonomie a veřejná politika

Předmět představuje úvod do problematiky behaviorální ekonomie a její aplikace při tvorbě veřejných politik. Jsou představeny základní teoretické koncepty používané v behaviorální ekonomii a jejich aplikace při tvorbě veřejných politik.

Výstupy předmětu - výstupy učení

Po absolvování předmětu budou studenti rozumět konceptu omezené racionality. Budou schopni připravit design jednoduchého experimentu. Budou schopni aplikovat výsledky experimentu jako základního vstupu pro design konkrétní veřejné politiky.

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

1. Jak myslí behaviorální ekonom? Základy a metody behaviorální ekonomie.

2. Experimentální přístupy.

3. Koncept omezené racionality.

4. Úvod do organizačního rozhodování.

5. Specifika veřejných a státních organizací.

6. Manažeři a modely jejich preferencí a rozhodování.

7. Pracovníci a modely jejich preferencí a rozhodování.

8. Občané a modely jejich preferencí a rozhodování.

9. Příprava a realizace experimentů.

10. Behaviorální ekonomie a design veřejných politik.

11.  Evidence based policy.

12. Případové studie.