Bezpečnostní systém ČR

Zaměření předmětu

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s obsahem strategických zájmů České republiky v oblasti bezpečnosti. Student se seznámí se strukturou státních orgánů zajišťujících bezpečnost České republiky a současně s vazbami a funkcí systému bezpečnosti v České republice. V neposlední řadě si osvojí možné způsoby řešení predikovatelných rizik, resp. krizových stavů.

Hlavní témata - obsah předmětu

 1. Účel tvorby a naplňování koncepce bezpečnostního systému České republiky
 2. Bezpečnostní strategie České republiky – účel a obsah, vazba na Evropskou bezpečnostní strategii
 3. Orgány zajišťující plnění bezpečnostní strategie České republiky
 4. Formy zajišťující plnění záměrů bezpečnostní strategie České republiky
 5. Systém ochrany obyvatelstva v České republice
 6. Integrovaný záchranný systém České republiky
 7. Armáda České republiky a její pozice v rámci zajištění bezpečnosti v České republice

 8. Policie České republiky a její pozice v rámci zajištění bezpečnosti v České republice

 9. Celní správa a její pozice v rámci zajištění bezpečnosti v České republice

 10. Hasičský záchranný sbor a jeho pozice v rámci zajištění bezpečnosti v České republice

 11. Obecní policie a její pozice v rámci zajištění bezpečnosti v České republice

 12. Civilní bezpečnostní služby a jejich pozice v rámci zajištění bezpečnosti v České republice