Blízký a Střední Východ a globální bezpečnost

Předmět si klade za cíl představit studentům problematiku bezpečnostních kontextů Blízkého východu. Na úvod shrne historicko-politické souvislosti vývoje regionu, načež se zaměří na formování politických ideologií a jejich vliv na lokální politický a náboženský radikalismus. V druhé části se bude kurs věnovat z hlediska globální bezpečnosti vybraným teritoriím: Izraeli a Palestině, Sýrii, Libanonu, Egyptu, státům Arabského poloostrova a Íránu.

 1. Úvod, kontext, základní terminologie
 2. Historicko-politické souvislosti vývoje Blízkého východu 1.
 3. Historicko-politické souvislosti vývoje Blízkého východu 2.
 4. Formování ideologií na Blízkém východě
 5. Politický a náboženský radikalismus 1.
 6. Politický a náboženský radikalismus 2.
 7. Bezpečnostní aspekty vybraných regionů: Izrael a Palestina 1.
 8. Bezpečnostní aspekty vybraných regionů: Izrael a Palestina 2.
 9. Bezpečnostní aspekty vybraných regionů: Sýrie, Libanon
 10. Bezpečnostní aspekty vybraných regionů: Egypt a Arabský poloostrov
 11. Bezpečnostní aspekty vybraných regionů: Írán
 12. Bezpečnostní aspekty vybraných regionů: Turecko